ข้าวธรรม...สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

Date: 
25 ธันวาคม 2556
Location: 
สถานที่ สื่อมวลชน สายการตลาดและสายเศรษฐกิจ

สวัสดีปีใหม่2557 ต้อนรับปีม้าทอง ผู้บริหารข้าวธรรม คัลเจอร์ พบสื่อมวลชน สายการตลาดและสารเศรษฐกิจ พร้อมมอบ Gift Set ข้าวธรรม คัลเจอร์