ร่วมงานกับเรา

ทางบริษัท มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานที่มีความมุ่งมั่น และมีความรู้ความสามารถ ตามตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง จำนวนที่ต้องการ วันที่ลงประกาศ
SALE & PSALE กรุงเทพฯและต่างจังหวัด 1 6 สิงหาคม 2554
พนักงานขาย กรุงเทพฯและต่างจังหวัด 1 29 กรกฎาคม 2554
พนักงานฝ่ายผลิต 2 14 มกราคม 2554