ข้าวออร์เกนิค

“ธรรม ข้าวออร์เกนิค” เป็นผลิตผลจากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยการปลูกข้าวแบบปลอดสารพิษในทุกขั้นตอน ณ ดินแดนล้านนา ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งดินและน้ำ รวมไปถึงอากาศที่เย็นสบาย เหมาะแก่การปลูกข้าวอินทรีย์คุณภาพสูง ประกอบกับกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมดิน การเตรียมพันธุ์ข้าว การหว่าน การดูแลแปลงนา และการเก็บเกี่ยว โดยครอบครัวชาวนาที่มีประสบการณ์และร่ำรวยความสุขจากการทำนาแบบปลอดสารพิษ เพื่อให้เมล็ดข้าวที่ได้นั้น มีความหอม นุ่ม อร่อย ดีต่อสุขภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบครัน การมีสุขภาพดี คือ ความสุขที่อยู่ใกล้ตัวเรา นอกจากตนเองแล้ว เราควรแบ่งปันความสุขให้กับคนที่เรารักด้วย

ข้าวกล้อง 5 ชนิด สูตรเฉพาะของข้าวธรรม ที่อร่อย ได้คุณค่า ดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพ
วิธีหุง : ข้าว 1 ส่วน ต่อน้ำ 1.7 - 2 ส่วน