ทำไมต้องข้าวล้านนาที่อุดมสมบูรณ์

ล้านนาเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมและมิตรไมตรีแต่โบราณกาล มีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ดิน น้ำ และอากาศ
ที่เหมาะกับการปลูกข้าว ล้านนามีวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อน ใส่ใจในการผลิตทุกกระบวนการ ตั้งแต่คัดสรรเมล็ดข้าว ทำให้ได้เมล็ดข้าว
ที่ขาวสะอาด สวยทุกเมล็ด พร้อมกับการบรรจุข้าวในบรรจุภัณฑ์ ด้วยความเอาใจใส่ ป้องกันมอดแมลง จึงทำให้สามารถเก็บรักษาคุณภาพ
และถนอมความสดใหม่ของข้าวได้ ยาวนาน ตามต้นตำรับวัฒนธรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์สืบไป