ข้าวเหนียวขาวเชียงราย (เขี้ยวงู) คุณภาพคัดพิเศษ 100% 2kg (สีเทา)

PRINCESS PEARL GRAIN (Glutinous Rice) PREMIUM

ข้าวเหนี่ยวเขี้ยวงูเชียงราย คุณภาพคัดพิเศษ
จากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุด อุดมสมบูรณ์ไปด้วยดิน น้ำ อากาศ
ทำให้ได้เมล็ดข้าวที่ขาว สวย เรียว เหนียวนุ่มหอม ดีต่อสุขภาพ
เมื่อนำไปนึ่งแล้วจะเหนียว นุ่ม และหอมเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับ
ประกอบการทำอาหารหวานต่าง ๆ เช่น ข้าวเหนียวมะม่วง
ข้าวเหนียวทุเรียน ข้าวหลาม ขนมหวานต่าง ๆ เป็นต้น หรือจะนำไปนึ่ง
เพื่อรับประทานพร้อมอาหารประเภทต่าง ๆ ก็จะได้คุณภาพของ
ข้าวเหนียวที่นุ่มเป็นพิเศษ ต่างจากข้าวเหนียวที่ปลูกจากแหล่งอื่น ๆ

คำแนะนำ

  1. ควรซาวข้าวเบาๆด้วยน้ำสะอาดเพียว 1 ครั้ง เพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าสารอาหาร
  2. ควรใช้น้ำอุ่นเมื่อต้องการลดระยะเวลาการแช่ข้าวก่อนนำไปนึ่ง
  3. ใช้ภาชนะปิดสนิทในการบรรจุข้าวที่นึ่งแล้ว เพื่อคงความนิ่มของข้าวเหนียว ชวนน่ารับประทาน
  4. ควรปิดปากถุงข้าวที่แกะถุงแล้วและเก็บในตู้เย็นเพื่อรักษาความสดใหม่และรสชาติความอร่อยของข้าว

วิธีการนึ่ง

ข้าวเหนียว
อัตราส่วน ข้าว : น้ำ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1 : 1 - 1.1
หม้อนึ่งข้าวเหนียว แช่ข้าวที่ซาวแล้วในน้ำสะอาดประมาณ
6 - 8 ชั่วโมง (ใช้น้ำอุ่นเพื่อลดระยะเวลา
การแช่) ก่อนนำไปนึ่ง