ข้าวเสาไห้ คัดพิเศษ 5kg (สีฟ้า)

PREMIUM QUALITY THAI WHITE RICE

ข้าวขาวเสาไห้คัดพิเศษ คัดสรรจาก
แหล่งเพาะปลูกข้าวขาวที่ดีของประเทศ
ทำให้ได้ข้าวขาวที่หุงขึ้นหม้อ ร่วน
มีเมล็ดข้าวหักและเมล็ดท้องไข่น้อย ทำให้ข้าวที่หุงแล้ว
ดูยาวเต็มเมล็ดสม่ำเสมอ และไม่แฉะ ควบคุมคุณภาพการขัดสี
ระดับมาตรฐานส่งออกต่างประเทศ
ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสากล

คำแนะนำ

  1. การหุงข้าวสวยด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าควรอบไว้หลังสวิตซ์ไฟดับประมาณ
    10 -15 นาที เพื่อให้ได้ข้าวสวย หอม นุ่ม น่ารับประทาน
  2. หุงได้โดยไม่ต้องซาวข้าวเพราะผ่านขบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล
  3. ปรับ เพิ่ม ลด ปริมาตรน้ำตามความต้องการของผู้บริโภค
  4. ควรปิดปากถุงข้าวที่แกะถุงแล้วและเก็บในตู้เย็น เพื่อรักษาความใหม่สดและรสชาติความอร่อยของข้าว

วิธีการหุง

ข้าวสวย
อัตราส่วน ข้าว : น้ำ
ข้าวต้ม
อัตราส่วน ข้าว : น้ำ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1 : 1.5 - 1.8 1 : 8
ไมโครเวฟ 1 : 2 1 : 8