ข้าวหอม คุณภาพคัดพิเศษ 100% 5kg (สีม่วง)

PREMIUM WHITE RICE

ข้าวหอมคัดพิเศษ 100% คุณภาพเยี่ยม ส่วนผสมที่ลงตัวของข้าวหอมมะลิคุณภาพเยี่ยมและข้าวขาวจากแหล่งเพาะปลูกชั้นดี เมื่อหุงแล้วจะได้ข้าวหอมที่ไม่นิ่มจนเกินไป เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบข้าวหอมที่ไม่นุ่มมากเหมาะสำหรับทำข้าวผัด หุงขึ้นหม้อ

คำแนะนำ

  1. การหุงข้าวสวยด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าควรอบไว้หลังสวิตซ์ไฟดับประมาณ
    10 -15 นาที เพื่อให้ได้ข้าวสวย หอม นุ่ม น่ารับประทาน
  2. หุงได้โดยไม่ต้องซาวข้าวเพราะผ่านขบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล
  3. ปรับ เพิ่ม ลด ปริมาตรน้ำตามความต้องการของผู้บริโภค
  4. ควรปิดปากถุงข้าวที่แกะถุงแล้วและเก็บในตู้เย็น เพื่อรักษาความใหม่สดและรสชาติความอร่อยของข้าว

วิธีการหุง

ข้าวสวย
อัตราส่วน ข้าว : น้ำ
ข้าวต้ม
อัตราส่วน ข้าว : น้ำ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1 : 1.2 - 1.4 1 : 8
ไมโครเวฟ 1 : 2 1 : 1.8