ข้าวหอมมะลิ คัดพิเศษ 100% 5kg (สีโอรส)

PREMIUM QUALITY JASMINE RICE

ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ 100% คุณภาพเยี่ยม คัดสรรจาก
แหล่งข้าวหอมมะลิที่หลากหลาย เมื่อหุงแล้วจะได้ข้าวหอม
ที่ไม่นิ่มจนเกินไป เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบข้าวหอมที่ไม่แฉะ
หรือใช้ทำข้าวผัดได้ เนื่องจากเป็นข้าวเก่าทำให้สีของเนื้อข้าวดูแล้ว
อาจจะไม่ขาวใสเหมือนของข้าวธรรมถุงสีเหลืองทอง ควบคุมคุณภาพ
การขัดสีระดับมาตราฐานส่งออกต่างประเทศ ได้รับการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานสากล

คำแนะนำ

  1. การหุงข้าวสวยด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าควรอบไว้หลังสวิตซ์ไฟดับประมาณ
    10 -15 นาที เพื่อให้ได้ข้าวสวย หอม นุ่ม น่ารับประทาน
  2. หุงได้โดยไม่ต้องซาวข้าวเพราะผ่านขบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล
  3. ปรับ เพิ่ม ลด ปริมาตรน้ำตามความต้องการของผู้บริโภค
  4. ควรปิดปากถุงข้าวที่แกะถุงแล้วและเก็บในตู้เย็น เพื่อรักษาความใหม่สดและรสชาติความอร่อยของข้าว

วิธีการหุง

ข้าวสวย
อัตราส่วน ข้าว : น้ำ
ข้าวต้ม
อัตราส่วน ข้าว : น้ำ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1 : 1.2 - 1.4 1 : 8
ไมโครเวฟ 1 : 2 1 : 1.8