ข้าวขาว คุณภาพคัดพิเศษ 100% 2kg (สีเขียว)

PREMIUM WHITE RICE

ข้าวขาวนาปีคัดพิเศษ 100% คัดสรรจาก
แหล่งเพาะปลูกข้าวนาปีที่ดีที่สุดของประเทศ (สุพรรณบุรี สิงห์บุรี
สระบุรี พิจิตร) ทำให้ได้ข้าวขาวที่หุงขึ้นหม้อ แม้ทิ้งไว้ให้เย็น
ก็ไม่แข็งกระด้าง มีเมล็ดข้าวหักน้อยและท้องไข่น้อย ทำให้ข้าว
ที่หุงแล้วดูยาวเต็มเมล็ดสม่ำเสมอและไม่แฉะ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบ
ทานข้าวขาวคุณภาพดี ควบคุมคุณภาพการขัดสีระดับมาตรฐาน
ส่งออกต่างประเทศ ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสากล

คำแนะนำ

  1. การหุงข้าวสวยด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าควรอบไว้หลังสวิตซ์ไฟดับประมาณ
    10 -15 นาที เพื่อให้ได้ข้าวสวย หอม นุ่ม น่ารับประทาน
  2. หุงได้โดยไม่ต้องซาวข้าวเพราะผ่านขบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล
  3. ปรับ เพิ่ม ลด ปริมาตรน้ำตามความต้องการของผู้บริโภค
  4. ควรปิดปากถุงข้าวที่แกะถุงแล้วและเก็บในตู้เย็น เพื่อรักษาความใหม่สดและรสชาติความอร่อยของข้าว

วิธีการหุง

ข้าวสวย
อัตราส่วน ข้าว : น้ำ
ข้าวต้ม
อัตราส่วน ข้าว : น้ำ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1 : 1.5 - 1.8 1 : 8
ไมโครเวฟ 1 : 2 1 : 8