ข้าวกล้องหอมมะลิเชียงราย คุณภาพคัดพิเศษ 100% 2kg (สีน้ำตาล)

ROYAL BROWN JASMINE RICE PREMIUM

ข้าวกล้องหอมมะลิเชียงราย คุณภาพคัดพิเศษ 100%
จากแหล่งเพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยดิน น้ำ อากาศที่เย็นสบาย
ทำให้ได้เมล็ดข้าวกล้องหอมมะลิที่มีความหอม นุ่ม อร่อย
เมื่อนำไปหุงแล้วจะได้คุณภาพข้าวที่นุ่มนวลเป็นพิเศษ
อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
ควบคุมคุณภาพการขัดสีระดับมาตรฐานส่งออกต่างประเทศ
ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสากล

คำแนะนำ

  1. การหุงข้าวสวยด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ควรอบไว้หลังสวิตซ์ไฟดับประมาณ 10-15 นาที
    เพื่อให้ได้ข้าวสวย หอม นุ่ม น่ารับประทาน
  2. ควรซาวข้าวเบาๆ ด้วยน้ำสะอาดเพียว 1 ครั้ง เพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าสารอาหาร
  3. ปรับ เพิ่ม ลด ปริมาตรน้ำตามความต้องการของผู้บริโภค
  4. ควรปิดปากถุงข้าวที่แกะถุงแล้วและเก็บในตู้เย็น เพื่อรักษาความใหม่สดและรสชาติความอร่อยของข้าว

วิธีการหุง

ข้าวสวย
อัตราส่วน ข้าว : น้ำ
ข้าวต้ม
อัตราส่วน ข้าว : น้ำ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1 : 1.6 - 2.0 1 : 8
ไมโครเวฟ 1 : 2 1 : 8