ข้าวหอมมะลิเชียงราย คุณภาพคัดพิเศษ 100% 5kg (สีเหลือง)

PREMIUM ORIENTAL JASMINE RICE

ข้าวหอมมะลิเชียงราย คุณภาพคัดพิเศษ 100%
จากแหล่งเพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยดิน น้ำ อากาศ
ที่เย็นสบาย ทำให้ได้เมล็ดข้าวขาว สวย เรียว ใส หอม
นุ่ม อร่อย เมื่อนำไปหุงแล้วจะได้คุณภาพข้าวที่นุ่มนวลเป็นพิเศษ
แม้ว่าจะทิ้งไว้ให้เย็น ควบคุมคุณภาพการขัดสี
ระดับมาตรฐานส่งออกต่างประเทศ ได้รับการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานสากล

คำแนะนำ

  1. การหุงข้าวสวยด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ควรอบไว้หลังสวิตซ์ไฟดับประมาณ 10-15 นาที
    เพื่อให้ได้ข้าวสวย หอม นุ่ม น่ารับประทาน
  2. หุงได้โดยไม่ต้องซาวข้าวเพราะผ่านขบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล
  3. ปรับ เพิ่ม ลด ปริมาตรน้ำตามความต้องการของผู้บริโภค
  4. ควรปิดปากถุงข้าวที่แกะถุงแล้วและเก็บในตู้เย็น เพื่อรักษาความใหม่สดและรสชาติความอร่อยของข้าว

วิธีการหุง

ข้าวสวย
อัตราส่วน ข้าว : น้ำ
ข้าวต้ม
อัตราส่วน ข้าว : น้ำ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1 : 1 - 1.2 1 : 8
ไมโครเวฟ 1 : 1.8 1 : 1.8