ทำไมต้องข้าวล้านนาที่อุดมสมบูรณ์

ล้านนาเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมและมิตรไมตรีแต่โบราณกาล มีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ดิน น้ำ และอากาศที่เหมาะกับการปลูกข้าว ล้านนามีวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อน ใส่ใจในการผลิตทุกกระบวนการ
ตั้งแต่คัดสรรเมล็ดข้าว ทำให้ได้เมล็ดข้าวที่ขาวสะอาด สวยทุกเมล็ด พร้อมกับการบรรจุข้าวในบรรจุภัณฑ์
ด้วยความเอาใจใส่ ป้องกันมอดแมลง จึงทำให้สามารถเก็บรักษาคุณภาพและถนอมความสดใหม่ของข้าวได้
ยาวนาน ตามต้นตำรับวัฒนธรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์สืบไป