Like and Share กับข้าวธรรม

Date: 
6 พฤษภาคม 2557
Location: 
โรงพยาบาลสงฆ์

คุณฐิติภัสสร์ เหล่าธรรมทัศน์ ( ซ้ายสุด ) ผู้บริหาร ข้าวธรรม (คัลเจอร์) และคณะ เป็นตัวแทนนำ ข้าวหอมมะลิเชียงราย คัดพิเศษ คุณภาพที่ดีที่สุด จำนวน 300 กิโลกรัม มอบให้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์
เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์อาพาธ ที่ รพ.สงฆ์ เนื่องในโครงการ Like and Share กับข้าวธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชา วันที่ 13 พฤษภาคม 2557
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมบุญในครั้งนี้ ขอให้จิตอันเป็นกุศลและความตั้งใจดีของทุกๆท่าน ส่งผลให้เกิดความสุขกายสบายใจกับทุกๆท่านค่ะ ขออนุโมทนาบุญค่ะ