งานตักบาตร Central World

Date: 
8 พฤษภาคม 2554
Location: 
ศูนย์การค้า Central World