ทำไมข้าวถุงนี้ถึงชื่อว่า “ธรรม”

คุณธรรม จริยธรร และศีลธรรม เป็นองค์ประกอบหลักที่สร้างความสุข ความเจริญ และความมั่งคั่งให้แก่ชีวิตของคนทุกคน ไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถอยู่บนโลกใบนี้อย่างจีรังได้หากปราศจาก “ธรรม” ทั้ง 3 หลักการนี้

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มั่งคั่งด้วยวัฒนธรรม อันยาวนานมาแต่สมัยโบราณและหนึ่งในวัฒนธรรมที่อยู่ควบคู่กับคนไทยมาโดยตลอดคือวัฒนธรรมในการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก

อาหารหลักที่ว่านี้ก็ได้มาจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่านานับชนิด

โชคดีที่คนไทยได้เกิดบนพื้นแผ่นดินธรรม และในขณะเดียวกันคนไทยได้ถูกหล่อหลอมให้เป็นคนดีด้วยหลักของพุทธศาสนาที่มีธรรมะเป็นที่พึ่งในดวงใจของคนไทย

ข้าวธรรมแต่ละเม็ดขอมอบความสุข ความอุดมสมบูรณ์ ความมีพลานามัยที่ดีให้แก่ทุกๆคน และขอมอบความปลาบปลื้มและความภูมิใจกลับไปสู่ชาวนาผู้ขยันขันแข็งและมีพระ คุณในการส่งมอบสิ่งดีๆเหล่านี้สู่ปากท้องของเราทุกคน

ข้าวธรรม
วัฒนธรรมแห่งคุณค่า